Burnoutveroorzakers op je werk

Burnoutveroorzakers op het werk

We weten inmiddels allemaal dat bepaalde persoonlijke eigenschappen je in de gevarenzone kunnen brengen van een burnout als je er te ver in doorslaat. Perfectionisme, loyaliteit, bewijsdrang en geen nee kunnen zeggen zijn een aantal van die kenmerken. Maar hoe zit dat nou eigenlijk met je werk? Zijn daar ook niet omstandigheden die kunnen bijdragen aan het ziek worden?

Leiter, Maslach en diverse andere psychologen ontwikkelden in de jaren ’90 een model dat een aantal sleutelgebieden identificeert die de mentale kracht van een medewerker kunnen maken of breken:

1) Emotionele overbelasting
Een verpletterende workload, een schijnbaar onhaalbare deadline, een nijpend geldgebrek: we hebben allemaal wel eens te maken gehad met onvoorziene stressvolle werkzaamheden, die een aanslag plegen op je incasseringsvermogen. Wonderlijk genoeg weten we dit soort situaties meestal ongeschonden door te komen. Omdat we er onwillekeurig van uitgaan dat het tijdelijk is en we daarna weer kunnen herstellen. Maar als de extreme situatie dagelijkse praktijk wordt, stijgen je kansen op een burnout snel.

2) Gebrek aan controle over werk(proces)
Het is het klassieke dilemma: je weet dat jij verantwoording moet afleggen voor het werk dat je doet, maar tegelijkertijd heb jij geen enkele zeggenschap over de manier waarop de resultaten worden behaald. Veel (middenkader)managers zijn ‘controlefreak’ en trekken al je beslissingen in twijfel. Geen wonder dat je werkhouding langzaam evolueert van ‘wat is de beste manier om dit probleem aan te pakken?’ naar ‘wat zal mijn baas nu weer voor fouten ontdekken?’

3) Gebrek aan beloning
Als het gaat om de waardering voor een goed uitgevoerd project is geld niet de belangrijkste manier om dit uit te drukken. Uit ervaring van onder meer Maslach blijkt dat erkenning en positieve feedback van je manager en collega’s nog veel belangrijker is. Niets is minder motiverend dan het negeren van jouw extra inzet om een klus tot een goed einde te brengen.

4) Uiteenvallende sociale eenheid: het team
Succesvolle managers onderkennen het belang van groepsdenken op de werkvloer, en doen er alles aan om de teamgeest te bevorderen. Toch zijn er nog veel bedrijven en organisaties waar gedreven en talentvolle medewerkers binnen een jaar zijn opgebrand als gevolg van gebrek aan samenwerking en steun, onderlinge competitie, onopgeloste problemen en conflicten en plagerijen. Een uitstekende voedingsbodem voor stress en burnout.

5) Gebrek aan eerlijkheid
Van al de potentiële burnout-valstrikken is deze de grootste: het gevoel dat je werkgever de regels zodanig toepast dat er maar één persoon is die hiervan profiteert. En dat ben jij niet. Als mensen merken dat er niets te doen is aan de ‘oneerlijkheid’ van de werkregels, gaan zij dit compenseren door hun secundaire arbeidsvoorwaarden ruim te interpreteren. Ze gebruiken bijvoorbeeld het kopieerapparaat voor de clubkrant, ze nemen veel te lange pauzes of moeten geregeld met een bevriende collega ‘overleggen’. Alles met de rechtvaardiging dat het bedrijf het ook niet zo nauw neemt met ethiek.

6) Conflict van normen en waarden
Werkeisen zijn jammer genoeg niet altijd in overeenstemming met ons gevoel van goed en kwaad. Laten we zeggen dat jij een overtuigd voorstander bent van eerlijk zakendoen. Maar jouw bedrijf eist van je om ‘creatief te boekhouden’ om zo positieve omzetcijfers te kunnen overleggen (en jou je baan te laten houden). Het schuldgevoel dat je ‘s nachts uit je slaap houdt, werkt als aanmaakhout voor een burnout.

7) Mismatch competenties (te gemakkelijk/te moeilijk werk)
Het komt voor dat werknemers te snel in een te verantwoordelijk baan groeien. Het kan zijn dat deze persoon de benodigde kwaliteiten voor de functie in kwestie nog niet voldoende heeft ontwikkeld (denk bijvoorbeeld aan een leidinggevende functie), waardoor het al snel een pittige klus wordt. Maar ook het tegenovergestelde komt voor: namelijk dat mensen overgekwalificeerd zijn voor hun baan. Het gevoel van verveling dat dit met zich meebrengt kan ook tot stress leiden.

Als je op tijd onderkent welke van deze gebieden je spanningen of frustraties opleveren, kun je voorkomen dat ze je ziek maken. Zorg ervoor dat je ze bespreekbaar maakt met je leidinggevende, zodat jullie ze samen op kunnen lossen.

***

Wil je leren hoe je (werk)stress effectief en duurzaam aan kunt pakken? Kijk dan ook eens hier:

Van stress naar YES! – In 90 dagen van je (werk)stress af zodat je weer kunt genieten van je werk en je leven. Klik hier voor alle info

 

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *