De oplossing is altijd dichterbij dan je denkt!

 

Oplossingsgericht Werken en denken is een krachtige, praktische en in de praktijk bewezen aanpak voor positieve verandering bij mensen, teams en organisaties.


oplossing

Wat is Oplossingsgericht Werken?
De basis van het Oplossingsgericht Werken werd rond 1980 gelegd door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg en hun team in Milwaukee (VS). Simpliciteit zowel in filosofie als in taal staan hoog in het vaandel bij de oplossingsgerichte benadering, die tot doel heeft om te ontdekken ‘wat er werkt’ in een bepaalde situatie, simpel en pragmatisch. De focus ligt op oplossingen (niet problemen), de toekomst (niet het verleden) en wat er goed gaat (in plaats wat er verkeerd gaat) en dit leidt tot een positieve en pragmatische manier van werken zowel met organisaties als met individuen. Daarmee blijven we wel weg van een soort ‘Tjakka-houding’ waarbij men uitgaat van ‘met positief denken kun je alles bereiken’. Want bij oplossingsgericht werken ontkennen we niet wat er is. Het verschil is dat we na het benoemen en erkennen van het probleem meteen verder kijken naar de mogelijke oplossing.

Focus op de oplossing
De Shazer ontdekte dat er niet altijd een noodzakelijk verband hoeft te zijn tussen het probleem en de oplossing. Vaak steken we heel veel tijd en energie in het uitdiepen van het probleem en alles wat daarmee samenhangt. Maar is het niet zo dat alles waar we onze aandacht op richten en onze energie in stoppen gaat groeien?? De focus ligt dus op de oplossing in plaats van het probleem, op de toekomst in plaats van het verleden, en op wat goed gaat in plaats van wat niet goed gaat.

Respectvolle nieuwsgierigheid
Bij het oplossingsgericht werken gebruikt de coach respectvolle nieuwsgierigheid om je uit te nodigen om je de gewenste toekomst voor te stellen, waarna jullie vervolgens samen stappen richting deze toekomst opstellen, ongeacht of deze kleine of grote veranderingen betreffen. Om dit te ondersteunen, worden je vragen gesteld, over krachten en hulpbronnen en over uitzonderingen met betrekking tot het probleem.

Uitgangspunten voor Oplossingsgericht Werken
De uitgangspunten voor Oplossingsgericht Werken zijn o.a:

  • Verandering vindt voortdurend plaats. Het is aan ons om de juiste verandering te herkennen en te versterken;
  • Er is niet één juiste manier om naar de dingen te kijken. Er kunnen verschillende standpunten zijn die alle goed bij de feiten passen;
  • Een gedetailleerd begrip van het probleem biedt meestal weinig steun om tot een oplossing te komen;
  • Geen enkel probleem doet zich elke seconde van de dag voor. Herkenning van het probleem biedt de snelste
    weg naar een oplossing;
  • De weg ligt bezaaid met aanwijzingen – probeer ze te herkennen;
  • Kleine positieve veranderingen kunnen grote resultaten geven;
  • Het is belangrijk op oplossing aan te sturen in plaats van dat de oplossing je een bepaalde kant op dwingt.


Positieve effecten
De positieve effecten van Oplossingsgericht Werken verklaren de snelle groei van deze methodiek. Steeds vaker wordt het toegepast in coaching en training, maar ook in het onderwijs en het bedrijfsleven.

***

Reacties op dit artikel zijn welkom via de knop ‘Reageer op dit artikel’.

©2010 Gertrud de Witte – ESENZIA WerkGelukCoaching, alle rechten voorbehouden.

 

 

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *