Dreigend ontslag? Zo regel je je toekomst!

Als je ontslagen wordt dan komt er veel op je af. Allereerst natuurlijk de eerste reactie van schrik op het nieuws, het ongeloof. Dan komen de emoties los. En daarna moet je zaken gaan regelen voor jezelf. Iets waar op dat moment je hoofd niet naar staat. En toch is het aan te raden wil je je toekomst zeker stellen.


ontslag

Omdat je in zo’n situatie genoeg hebt om te verwerken is het vaak lastig om nog objectief te zijn en er voor te zorgen dat de zaken goed worden geregeld. 

Het is zowel voor werknemer als werkgever van belang dat het ontslag zo goed en netjes mogelijk wordt afgehandeld, volgens Mr. Jan Mathies, Senior Adviseur Juridische Zaken bij werkgeversvereniging AWVN.

Niet alleen vanuit juridisch oogpunt, maar ook omdat met een nette afhandeling het leed voor de medewerker en achterblijvers kan worden verzacht. Daarnaast laat een ‘prettige’ afvloeiing  van medewerkers zien dat de werkgever goed voor zijn medewerkers zorgt, ook in minder goede tijden. En dat draagt weer bij aan een goed imago voor de organisatie.

Hierbij geeft Mathies 5  belangrijke tips waar je op moet letten als je ontslag aangeboden krijgt:

1) Wie heeft het initiatief genomen?

Belangrijk voor jou als werknemer is dat het initiatief bij de werkgever ligt, zodat je recht op een WW-uitkering krijgt. Een geldige reden voor ontslag volgens het UWV is bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of verschil van inzicht in de uit te oefenen functie. Zorg ervoor dat de reden van ontslag en wie het initiatief hiertoe heeft genomen duidelijk in de vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) komt te staan. En maak waar nodig bezwaar om te voorkomen dat de indruk ontstaat dat door jou schuld of toedoen de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

2) Vraag na of jouw ontslag onder een Sociaal Plan valt of niet.

Meestal is dit bij grotere organisaties het geval, en worden de regelingen uit het Sociaal Plan collectief ingezet als er meerdere werknemers tegelijkertijd ontslag krijgen. Bij kleinere organisaties is het ontslag van medewerkers vaak minder goed geregeld en zul je vaak zelf de eerste stappen moeten zetten om de zaken goed geregeld te krijgen.

2) Schakel een advocaat of jurist in met expertise op het gebied van ontslag- of arbeidsrecht.

Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt dan kun je die inschakelen. Ben je lid van een vakbond vraag dan daar om hulp. Zo niet, vraag dan rond in je eigen netwerk naar iemand met wie jouw vrienden of familieleden goede ervaringen hebben. Pas op met een advocaat die je toegewezen wordt door je werkgever. Het is natuurlijk prettig als je werkgever de kosten voor zijn rekening neemt, maar stel jezelf wel de vraag hoe objectief hij of zij in dat geval zal zijn. Belangrijk is dat je je door deze advocaat goed laat voorlichten over je rechten en plichten!

3) Zeg nooit direct iets toe en laat je werkgever alles op papier zetten in een vaststellingsovereenkomst.

Tijdens het gesprek krijg je zoveel te verwerken dat je vaak op dat moment niet in staat bent om overwogen beslissingen te nemen. Zorg er dan ook voor dat je werkgever het voorstel op papier zet in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Hier komen alle gemaakte afspraken in te staan over o.a. de ontslagvergoeding, outplacement om je te helpen bij je volgende carrierestap, de finale afrekening, concurrentiebeding, etc. Zo kun je eerst alles rustig doorlezen en advies vragen aan een deskundige voordat je een beslissing neemt.

3) Laat je advocaat vooraf naar de vaststellingsovereenkomst kijken.

Het allerbelangrijkste wat gecontroleerd moet worden is of er geen teksten in staan waaruit opgemaakt kan worden dat jou mogelijk iets te verwijten valt. En dat duidelijk is dat je waar nodig (schriftelijk) bezwaar hebt gemaakt tegen het ontslag. Als het UWV hier ook maar enige twijfel over kan krijgen dan kan dat betekenen dat je recht op uitkering in gevaar komt. Daarnaast kan je advocaat alle voorgestelde afspraken nalopen en controleren of deze voor jou gunstig uitpakken.

4) Laat je advocaat de onderhandelingen doen met je werkgever.

Dit is hun dagelijkse werk en hij of zij weet wat jouw rechten en plichten zijn en hoe ze dit aan moeten pakken. Meestal ben je zelf te emotioneel betrokken bij dit proces en is het niet raadzaam om dit zelf te doen. Je advocaat zorgt er o.a. voor dat er een adequate ontslagvergoeding komt en dat je salaris en vakantiedagen worden uitbetaald.

5) Regel in je onderhandelingen een outplacementtraject

Ontslag krijgen is natuurlijk heel vervelend. Vaak blijf je als getroffen medewerker met gevoelens van boosheid, verdriet en onmacht achter. Dan is het best lastig om weer vooruit te kijken en gemotiveerd aan de slag te gaan met je toekomst. Iemand die je begeleid in dat proces is dan onontbeerlijk. Gelukkig zijn er ook velen die dit snel naast zich neer kunnen leggen en het als een mooie kans zien om hun loopbaan of carrière weer eens kritisch onder de loep te nemen. Zodat ze vervolgens een bewuste keus kunnen maken voor hun vervolgstap. Een outplacementbureau kan daarbij helpen. De cijfers leren inmiddels dat je met een outplacementtraject gemiddeld 70% meer kans hebt op een baan na je ontslag!

Laat je dus goed informeren in een dergelijke situatie; het kan je veel narigheid besparen in de toekomst!

 ***


Welke ervaringen heb jij met ontslag?
 Reacties op dit artikel zijn welkom via de knop ‘Reageer op dit artikel’.

© 2012 Gertrud de Witte – ESENZIA WerkGelukCoaching, alle rechten voorbehouden.

P.S.: 

Heb je hulp nodig bij je ontslag? Wil je meer weten over begeleidingsmogelijkheden naar een nieuwe baan of eigen onderneming? Lees dan hier alles over outplacement!

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *