Hoe Mirjam haar werkgeluk terugvond

Om veranderingen door te voeren binnen een organisatie, is voldoende draagvlak nodig. Op de werkvloer, maar zeker ook op organisatieniveau. Wanneer het hieraan ontbreekt, raken ambities en ideeën langzaam uitgeblust, net als de persoon die hier zijn schouders onder wilde zetten. Een bore-out ligt dan op de loer.

Dat ervaarde ook verzuimmanager Mirjam, die vorig jaar mijn hulp inriep. Mirjam had de ambitie om het verzuim op organisatieniveau aan te pakken en had hier goede ideeën voor. Ideeën die tot dan toe echter – om verschillende redenen – onvoldoende uit de verf kwamen. Voor haar gevoel had ze te weinig beslissingsbevoegdheid. Ze stond te laag in de organisatie om écht het verschil te kunnen maken en om mensen aan te kunnen spreken op hun gedrag. Beslissingen over verzuim en de hiermee gemoeide geldstromen werden boven haar hoofd gemaakt en leidinggevenden lieten haar plannen (te) lang op hun bureau liggen. Echter ontbrak het haar aan handvatten om dit te doorbreken.”

In plaats van haar schouders onder haar plannen te zetten en door te pakken, nam Mirjam steeds meer een afwachtende houding aan. Ze kroop in haar schulp en dreigde in een bore-out te raken. Het was dan ook hoog tijd voor actie.

Om inzicht te krijgen in Mirjams werkbeleving op zowel organisatie- als functieniveau, liet ik haar de WerkenergieAnalyse invullen. Hieruit bleek dat Mirjam regelmatig spanning, frustraties en machteloosheid ervoer binnen de organisatie. De werkdruk was hoog en Mirjam deed hoofdzakelijk uitvoerend werk, wat haar veel energie kostte. Hoewel ze het gevoel had veel te kunnen betekenen voor de organisatie, kreeg ze hier onvoldoende ruimte voor. Daarbij waren de ontwikkelmogelijkheden naar haar idee onvoldoende. Mirjam volgde op eigen initiatief een opleiding op het gebied van verzuim, maar twijfelde of ze hier op organisatieniveau ook daadwerkelijk iets mee zou kunnen.

In het aanvullende coachgesprek lag de focus vooral op de eigen invloed van Mirjam, om het tij binnen de organisatie te kunnen keren: “Wat wil je bereiken binnen de organisatie? En welke acties kun je hier zelf toe nemen? Wie heb je hierbij nodig? En wat?“ vroeg ik haar. Door haar bewust te maken van haar eigen invloed, zijn flinke stappen gezet. In plaats van in haar schulp te kruipen, zit ze nu weer bovenop haar ideeën. Ze vecht weer voor haar ambities, maakt concrete afspraken en komt hier ook op terug.

werkgeluk ESENZIA

Mirjam heeft na ons ons coachgesprek een gesprek aangevraagd met haar leidinggevende, waarin ze haar ideeën voor verdieping en verbreding heeft toegelicht. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt, waarna ze op projectmatige basis een aantal extra taken heeft gekregen, die haar veel energie geven. Intern worden nu gesprekken gevoerd over meer taken en zelfs over een mogelijke nieuwe functie!

Verzuim is onder de aandacht gekomen van alle lagen van de organisatie. Van directie en OR tot en met de werkvloer. Een mooier resultaat konden we ons niet wensen. En Mirjam voelt zich gezien en gehoord, en kan nu met veel voldoening haar kennis en kunde inzetten.

 

Wil je net als Mirjam ook helder krijgen hoe jij je werkgeluk terug kunt vinden?

Geeft jouw werk je ook niet meer het plezier en de voldoening die het zou moeten geven? Wil je ook net als Mirjam inzicht krijgen in hoe je dit weer terug kunt vinden? Dan is de WerkenergieAnalyse wellicht ook voor jou een mooi startpunt. Kijk hier voor meer informatie

Tip: hier kun je ook de gratis Bevlogenheidsscan invullen voor een eerste indicatie van jouw werkbeleving!

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *