Succes Blokkade 1: Manifesteren vanuit Mannelijke Energie

Succes Blokkade 1: Manifesteren vanuit Mannelijke Energie

Veel vrouwen over de hele wereld voelen vandaag de dag een diep verlangen naar iets. Iets dat meer is dan alleen maar succes, in de traditionele betekenis van het woord.

Het is een verlangen naar iets groters. Een verlangen naar onze zielsroeping, bestemming, life purpose. Het vervullen van ons ware potentieel; een ‘hogere’ mogelijkheid voor jou op het gebied van werk en een bijdrage leveren, relaties, welzijn, enzovoorts.

Maar we hebben blokkades, diep verborgen en onzichtbaar, die ons ervan weerhouden om werkelijk in onze kracht te stappen. Dieperliggende oorzaken die ervoor zorgen dat we het niveau van zelfverwezenlijking waar we zo naar verlangen niet bereiken.

De 4 Grootste Succes Blokkades voor Vrouwen die ik de komende tijd met je ga delen zijn oude, belemmerende ideeën en overtuigingen die we ons eigen hebben gemaakt.

 

Vandaag de eerste Succes Blokkade: Manifesteren vanuit mannelijke Kj

Een van de grootste hindernissen die we ervaren in het verwezenlijken van ons ware potentieel is dat we dit als vrouwen proberen te bereiken in het mannelijke systeem waarin we leven. Dit heeft ons geleerd dat als we iets willen bereiken dat we dan een plan moeten maken, en dat vervolgens stap voor stap uit moeten voeren. Het bestaat uit strategie, structuur, logica, lineair denken, stappenplannen, actiepunten. Het is een keurslijf waar we in zitten maar dat ergens niet zo lekker past.

Het mannelijke systeem werkt voor een groot aantal dingen heel goed. Zaken die voorspelbaar te controleren zijn. Projecten die een van A tot Z-logica hebben, zoals het in elkaar zetten van een IKEA kast. Je begint hier, dan doe je dit, dan dat, en uiteindelijk zit je kast in elkaar (en heb je geen schroefjes over haha). Ook de technologische vooruitgang en de wetenschap zijn hele belangrijke mannelijke structuren die ons enorm veel hebben gebracht.

 

mannelijke vrouwelijke energie

 

Veel meer dan een rationeel doel

Het probleem in dit geval is dat we niet meer alleen een klus willen klaren, een rationeel doel. Vrouwen willen zichzelf verwezenlijken, hun hogere potentieel benutten. We willen bloeien, floreren, en anderen om ons heen empoweren en mogelijkheden bij hen aanwakkeren. Bij je gezin en familie, je klanten, de maatschappij, of zelfs de wereldbevolking. Het gaat niet meer alleen over eigen doelen bereiken, ons eigen levensdoel nastreven, maar we willen ook anderen in staat stellen dat te doen en daarin te floreren.

En dat werkt niet met mannelijke energie. Daarvoor heb je je vrouwelijke, zachtere kracht te omarmen en in te zetten. We schuiven het mannelijke systeem niet opzij, maar gebruiken het als een fundament. Een basis waaraan we onze eigen kwaliteiten toevoegen zodat we iets kunnen bereiken dat nog verder gaat.

Want om te leven en te manifesteren op het niveau van je zielsmissie, de ultieme zelfverwerkelijking, werkt de mannelijke kracht niet. Daarvoor hebben we een systeem van vrouwelijke krachten te creëren en te benutten:

Onze vrouwelijke krachten

Van buiten & extern naar binnen & intern

Van mentaal naar emotioneel

Van apart naar samen

Van structuur naar flow

Van controle naar overgave

Van hoekig naar rond

Van penetreren naar ontvangen

Van doen naar zijn

Van doel naar intentie

Van hard naar zacht

Van doelgericht naar liefde gericht

Van beschermend naar verzorgend

Van geordend naar chaotisch.

Van ratio naar intuïtie

Van ingehouden naar wild

Van perfectie naar imperfectie

Van lineair naar niet lineair

Van onveranderlijk naar altijd veranderend

Van voorspelbaar naar onvoorspelbaar

Van hoofd naar lichaam

Van competitie naar samenwerking

Van regels naar creativiteit

 

Welke kwaliteiten heb je het meest ingezet om je leven vorm te geven tot nu toe? Wat zijn daar de opbrengsten van geweest en wat heeft het je gekost?

Wat zou er gebeuren als je het mannelijke streven, het moeten en de actiegerichtheid, meer los zouden laten en in plaats daarvan je vrouwelijke kant meer toelaten? De vrouwelijke, zachte, ontvankelijke, intuïtieve, en verbindende energie in jou die nodig is om datgene te creëren waar je naar ten diepste naar verlangt? Dat is de sleutel om te kunnen floreren. En misschien ook wel voor de wereld om (weer) te kunnen floreren. De dingen waar je van nature goed in bent, het vermogen tot verbinding, creativiteit, empathie, intuïtie en verwantschap dat je hebt zíjn de sleutel tot je werkelijke kracht.

 

We bevinden ons in een spagaat

Veel van ons hebben daarbij regelmatig het gevoel in een spagaat te zitten. Zeker in een (werk)wereld waar veel vrouwen in een mannelijke omgeving moeten meedraaien. Of we zitten in onze mannelijke energie en we bereiken doelen, maar we nemen op de koop toe dat we het contact met onszelf, onze innerlijke wijsheid en de verbinding met anderen verliezen. Of we omarmen onze vrouwelijke kwaliteiten en hebben toegang tot compassie, creativiteit, verbinding en spirit, maar ten koste van onze autonomie, het vermogen om zaken voor elkaar te krijgen, onze stem te laten horen en impact te hebben.

Om uit deze spagaat te komen is naar binnen keren en beide kanten van jezelf omarmen de manier. Door zowel de geschenken van het mannelijke te omarmen als het beperkende ervan te zien. En tegelijkertijd werkelijk bezit te nemen van je vrouwelijke kwaliteiten. Deze te ‘ownen’, er je kracht uit te putten en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Welke nieuwe mogelijkheden zouden zich kunnen ontvouwen als jij deze vrouwelijke kwaliteiten als je krachtbronnen zou gaan zien?

Post ze hieronder!

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *