Op je plek

Je plek in een systeem is altijd gedefinieerd ten opzichte van een ander. In het gezin waarin je geboren wordt ben je zoon of dochter van je ouders.
familieopstellingen
Krijg je zelf kinderen, dan heb je in dat systeem de plek van vader of moeder. Zo heb je in ieder systeem waarvan je deel uitmaakt een andere plek en verschillende rollen met een andere invulling. Je bent broer of zus, vriend of vriendin, partner, ouder, werkgever of werknemer, enzovoort.

Terugkerende patronen
In het werken met systemen ontdekte Bert Hellinger steeds terugkerende patronen in relaties en de invloed die deze kunnen hebben op iemands geestelijke en lichamelijke gezondheid:
–       In een familie heeft elk lid, ook als het gestorven is, het recht om erbij te horen, een plek te hebben.
–       Achter elke verstrikking is liefde, de wens om te verbinden, werkzaam.
–       Een bezielde innerlijke weergave van een hersteld familie-evenwicht geeft rust en werkt helend.
–       De natuurlijke hiërarchie dient met respect geëerbiedigd te worden.
–       Op alle niveaus (tussen individuen, families en grotere groepen zoals volkeren) is er behoefte
        aan evenwicht tussen geven en nemen.
–       Alles wat we ‘buitensluiten’ kruipt ergens, waar of wanneer dan ook, het systeem weer binnen: op
        kantoor, in de familie, in de buurt waar je woont, in het werk, thuis of in het lichaam, sociaal, cultureel,
        politiek, financieel, mentaal, emotioneel, seksueel, spiritueel, lichamelijk, of welk betrokken systeem dan
        ook. Alles en iedereen wil gezien, herkend, gekend en betrokken worden.

Het systeem uit balans
Een systeem raakt uit balans wanneer bovenstaande regels genegeerd worden. Dan streeft het systeem naar vereffening, desnoods in de volgende generatie(s). Soms houdt dit in, dat een kind zich uit liefde voor zijn ouders identificeert met een familielid dat is uitgestoten, gestorven of doodgezwegen. Soms wil een kind een familielid, (ook ongeboren zielen behoren tot het systeem) zelfs ‘volgen in de dood’. Angsten, depressies, frequente ongelukken en ernstige ziekten die op basis van de individuele ervaringen moeilijk te verklaren zijn, kunnen aanwijzingen zijn voor dit soort systeemverstrengelingen. Maar ook zien we de verstrikkingen terug in meer ‘gangbare’ symptomen zoals: steeds moeite hebben met je dromen en doelen te verwezenlijken, jezelf terughouden, moeite hebben met jezelf laten zien, er niet helemaal voor kunnen gaan, moeite met grenzen bewaken en aangeven

Een oefening
Een aantal aspecten hieruit kun je voor jezelf al eens nagaan, namelijk: hoe ziet jouw plek eruit en hoe is zit het met de balans tussen geven en nemen?

Jouw plek
–       Welke plek neem jij in elk systeem in, en is dat de juiste? Bijvoorbeeld, ben je ook daadwerkelijk de
        jongste in het gezin, of ben je ook echt de leidinggevende van de afdeling?
–       Waar maak je jezelf te groot of te klein?
–       Wat heb je op die plek te doen om jezelf op ware grootte neer te zetten?
–       Wat zou daarin je eerste stap kunnen zijn?

Geven en nemen in een relatie
Een relatie, en dat hoeft niet perse een partnerrelatie te zijn, voelt het prettigst als deze gemiddeld in evenwicht is en wanneer beide betrokkenen bereid zijn af en toe het ontbreken ervan te ervaren. Door het verliezen van het evenwicht en het weer herwinnen ervan blijft de relatie in beweging en kan deze groeien.
–       In welke relatie ervaar je onbalans in geven en nemen?
–       Wat zou jij daarin meer willen doen?
–       Wat zou je dat opleveren?
–       Wie zal dat nog meer als positief ervaren?
–       Wat houdt je hierin nog tegen?
–       Wat kun jij gebruiken om het te kunnen doen?
Is je interesse gewekt in deze mooie methodiek die ‘systemisch werk’ heet?
Wil je ook eens een avond Opstellingen & Persoonlijk Proceswerk bijwonen en meer leren over jouw plek? Kijk dan hier voor meer informatie.

 

***

Ik ben benieuwd hoe jij jouw plek ervaart in verschillende contexten van je leven. Reacties op dit artikel zijn welkom via de knop ‘Reageer op dit artikel’.

©2011 Gertrud de Witte – ESENZIA WerkGelukCoaching, alle rechten voorbehouden.

 

 

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *