Piekerplan voor meer rust in je hoofd

 


piekeren

Piekeren en malen is voor de meesten onder ons wel een bekend fenomeen. Misschien heb je een probleem waar je mee zit of zit je in een hectische periode op je werk. Het is erg druk, er moet er een deadline gehaald worden en het gevolg is veel drukte in je hoofd. Ook na het werk draaien je hersenen vaak nog op volle toeren door en vind je het lastig om te ontspannen.

Piekeren hoort bij stress en zeker bij overspanning en burnout. Vrijwel alle mensen die spanningen en stress ervaren zitten regelmatig te piekeren; je kunt het zien als een belangrijk symptoom dat je teveel druk ervaart en te weinig aan ontspanning toekomt.

In het stressproces kan het piekeren een duidelijke functie hebben; dit geldt als je tijdens het piekeren in staat bent problemen van alle kanten te bekijken en zich daarbij geleidelijk een oplossingsrichting uitkristalliseert of dat je tot verwerking komt van datgene wat je bezighoudt. Bij te hoge stress is piekeren echter meestal niet meer vruchtbaar.

Maar vaak wordt piekeren een vruchteloze bezigheid waartegen je je bovendien, vaak even vruchteloos, verzet. Onze gedachten gaan steeds weer in dezelfde cirkeltjes rond en kun je het piekeren niet loslaten, de gedachten niet meer uit je hoofd bannen. Het wordt een probleem erbij dat veel energie opslokt. Je voornemen om te stoppen met piekeren, gedachtenstops in te voeren of aan andere dingen te denken, helpen meestal niet.


‘Piekeren is net als schommelen: je bent wel bezig maar komt niet van je plaats’


Een ‘piekerhalfuurtje’ kan goede diensten bewijzen als je radartjes niet willen stoppen met draaien.
De opdracht heeft tot doel het piekeren weer ‘productief’ te krijgen. Echt piekeren heeft namelijk een belangrijke functie in het bewust worden van problemen en oplossingen en in het verwerkingsproces. Soms loopt het echter vast en als je in een constant innerlijk conflict terechtkomt van piekeren en vechten tegen het piekeren, wordt het een uitputtend proces.

Ben jij een piekeraar? Probeer dan onderstaand piekerplan, het zal je meer rust in je hoofd geven:

Het piekerplan in 3 stappen:

Stap 1: Plan je ‘piekerhalfuurtje’.

Het beste kun je eenmaal per dag een half uur tot drie kwartier uittrekken om bewust te piekeren. Dit werkt het beste als je het ongestoord en in een rustige omgeving kan doen. Het is ook belangrijk dat je van tevoren goed overdenkt op welk vast tijdstip van de dag je dit het beste kunt doen. Kies het moment zo dat je daarna iets kunt gaan doen wat je ontspant en afleidt, bijvoorbeeld sporten of een eindje wandelen. Belangrijk is dat je met jezelf afspreekt dat er buiten het ‘piekerhalfuurtje’ om niet gepiekerd wordt! Dat mag pas als je tijd is ingegaan.

Stap 2: Schrijven, schrijven, schrijven

Zet tijdens deze piekersessies je gedachten op papier. Hoe je je gedachten opschrijft is niet zo belangrijk. Voor de een is het fijn om het verhalend op te schrijven. Weer een ander maakt liever lijstjes of tekent een mindmap. Het gaat er niet zozeer om hoe je het doet, maar dát je het doet! Je zult merken dat door het bewuste en nadrukkelijke karakter van de piekersessies het vrijwel onmogelijk is vol te houden in een cirkeltje te blijven denken, steeds dezelfde paar gedachten te blijven herhalen. In versterkte mate geldt dit bij opschrijven. Niemand schrijft twaalf keer achter elkaar hetzelfde op; dit leidt vaak al tot een andere gedachtenstroom. Daar komt bij dat een gedachte die zwart op wit staat sterk uitnodigt tot uitwerken.

Stap 3: Beloon jezelf door iets leuks te gaan doen

Als je klaar bent met je ‘piekerhalfuurtje’ ga je iets ontspannends doen als beloning. Lekker sporten, een eind fietsen of wandelen. Kies iets wat jou energie geeft en waarbij je niet teveel na hoeft te denken. Geef dat hoofd nog even wat rust….

 

Volg dit piekerplan iedere dag voor minimaal een week. Als je dan merkt dat het rustig(er) is in je hoofd dan kun je het langzaam weer afbouwen. Nog niet voldoende verbetering? Ga dan na of je je wel houdt aan het echt alleen maar piekeren tijdens het toegestane half uurtje, en hoeveel je opschrijft als je er voor gaat zitten. Ga vervolgens nog minimaal een week door, net zolang tot je wel verschil merkt.

Op deze manier wordt de oorspronkelijke functie van het piekeren hersteld, namelijk het vinden van oplossingen en het verwerken van hetgeen je bezig houdt. Je zult merken dat je vrij snel, buiten de ‘piekerhalfuurtjes’ om, het piekeren steeds makkelijker gaat loslaten. En dat er dan weer meer ruimte in je hoofd ontstaat, zodat je die kunt gebruiken voor nuttigere zaken!

 

***


Hoe zet jij je radartjes stil als ze overuren draaien? Reacties op dit artikel zijn welkom via de knop ‘Reageer op dit artikel’.

©2013 Gertrud de Witte – ESENZIA WerkGelukCoaching, alle rechten voorbehouden.

 

 

 

Similar Posts

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *