ESENZIA WerkgelukCoaching, gevestigd aan Noard 56, 8711 AJ te Workum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Noard 56
8711 AJ 
Workum

Persoonsgegevens die wij verwerken

ESENZIA WerkgelukCoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • CV

 • Ras d.m.v. foto in je CV (niet verplicht)

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens van jouw activiteiten op de website

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ESENZIA WerkgelukCoaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid

 • Ras, afleidbaar uit je foto die je mogelijk in je CV hebt staan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ESENZIA WerkgelukCoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatiemails

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Je de mogelijkheid te bieden je aan te melden voor een workshop, (online) training of webinar

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • ESENZIA WerkgelukCoaching analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

ESENZIA WerkgelukCoaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ESENZIA WerkgelukCoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens verstrekt t.b.v. coaching/training > Zolang je in begeleiding bent +5 jaar daarna > T.b.v. cliëntenadministratie en wettelijke bewaartermijn fiscus.

Delen van persoonsgegevens met derden

ESENZIA WerkgelukCoaching deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name:

 • Administratiekantoor voor de financiële administratie en software voor het verwerken van facturen en betalingen

 • Mailprovider voor het versturen van nieuwsbrieven en informatiemails

 • Partner voor het onderhouden van de websites

 • Leveranciers van testen en analyse

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ESENZIA WerkgelukCoaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ESENZIA WerkgelukCoaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en deze te kunnen optimaliseren. Ook zijn deze noodzakelijk om aanmeldingen voor bijvoorbeeld workshops en (online) trainingen te kunnen verwerken.

Op de website worden ook cookies geplaatst door derden:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

 

Delen van gegevens vanuit Analytics met Google is uitgeschakeld

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ESENZIA WerkgelukCoaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@werkgelukcoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

ESENZIA WerkgelukCoaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ESENZIA WerkgelukCoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@werkgelukcoaching.nl.