Slechts het eigene dragen maakt sterk!

 

familieopstellingen

Heb jij soms het gevoel een zware rugzak met je mee te zeulen?

Vaak dragen we allerlei zaken met ons mee die niet bij ons horen en die ons klein houden, ervoor zorgen dat we niet in actie komen of moeizame relaties hebben.

Het is dan ook niet gezond om emoties, gevoelens, problemen en lasten te dragen van anderen. Het is veel beter om datgene wat bij een ander hoort ook bij diegene te laten. Dat maakt hem sterker, en jou ook!

We willen erbij horen
We hebben allemaal een instinctieve liefde voor ons systeem van herkomst (onze familie, ons gezin). Wij willen bewust, maar vooral ook onbewust, graag deelnemen aan dat systeem, erbij horen. Daarmee nemen we als kind zaken over van onze ouders, zoals overtuigingen, waarden, gevoelens en verantwoordelijkheden. Maar ook sterke emoties als verdriet, boosheid, angst, etc. Bijvoorbeeld een moeder die haar vader als klein meisje heeft verloren en op die jonge leeftijd nog niet overweg kon met dat intense verdriet. Haar eigen kind voelt haar verdriet later haarfijn aan en zegt tegen haar: ‘Mama, niet verdrietig zijn, ik zorg wel voor je.’ Onbewust neigen kinderen dus tot overname van wat bij hun vader, moeder of de generatie daarvoor hoort.

Een familiepatroon ontstaat
Bert Hellinger, de grondlegger van Systemisch Werk (Familieopstellingen), zegt dat ieder mens in staat is te ‘dragen’ wat van hem of haar is. Ook al is dat soms zwaar. Maar als je naast je eigen last ook al iets voor een ander draagt, zoals een ouder of een broer, dan kan het teveel worden. De kans bestaat dat je weer een deel van jouw ‘pakket’ doorgeeft aan een ander, vaak een volgende generatie. Zo ontstaat er een patroon in een familie waarin generatie op generatie wordt ‘gedragen’ voor een ander.

Een voorbeeld uit zijn boek ‘De verborgen dynamiek van familiebanden’:

‘Een vrouw van 35 vertelde aan de groep dat ze ging scheiden. Ze was gelukkig getrouwd geweest en had 3 kinderen. Hoewel ze geen goede reden kon geven voor haar scheiding, was ze onvermurwbaar en wees ze alle suggesties om de zaak nog te overwegen resoluut van de hand. De therapeut vroeg naar haar ouders. Ze vertelde dat haar vader was omgekomen bij een ongeluk tijdens zijn diensttijd. Toen de therapeut vroeg naar de leeftijd van haar moeder op dat moment antwoordde ze: ‘Mijn moeder was toen 35’. Toen vroeg de therapeut: ‘Moet een meisje, om in jullie gezin braaf te zijn, haar man verliezen als ze 35 is?’’

Magische liefde
Uit blinde liefde; we noemen het ook wel ‘magische liefde’, deed de dochter hetzelfde wat de moeder had gedaan en wilde ze delen in haar verlies. Ze kon de (onbewuste) verleiding niet weerstaan om te proberen voor haar ouders te zorgen door hun lijden over te nemen.

Zo houden kinderen, zonder het te beseffen, het lijden in stand. En nogmaals, dit is een heel onbewust proces en hebben we vaak geen weet van!

Symptomen van ‘dragen’ voor een ander
Het kan echter wel leiden tot symptomen als:
– Het gevoel hebben je leven niet voluit te kunnen leven, niet uit de verf komen
– Je regelmatig zwaarmoedig voelen
– Moeite hebben met stappen zetten (het voelt immers zo zwaar wat je allemaal meezeult)
– Overdreven emotioneel reageren op situaties
– Moeizame relaties

Het ‘dragen’ inzichtelijk maken
Liefde kan soms zo verstikkend zijn. ‘Ik draag het wel voor jou’ of ‘Ik doe het wel voor jou’.  Zo goed bedoeld en toch zo ontkrachtend voor alle betrokkenen. Opstellingen tonen dit vaak op een toch wel confronterende wijze. Bewustwording van deze dynamiek, die zich op de laag van de ziel afspeelt, geeft opluchting en biedt ruimte om er anders mee om te gaan.

De last teruggeven en je weer vrij voelen
Meestal komen mensen bij de opstellingendagen met vragen die we herkennen als symptomen. Door belangrijke deelnemers uit het systeem en onderdelen uit de vraag op te stellen maken we de dynamieken of verstrikkingen inzichtelijk die achter deze symptomen schuilen, zodat de vraaginbrenger helder krijgt wat er onderhuids speelt. Daarna zetten we een eerste stap in het ‘ontwarren’ van het systeem, in dit geval door het teruggeven van de last aan de juiste personen. Pas dan komt er rust in het systeem, ook bij de personen waar de last hoort. En is de vraaginbrenger vrij en kan hij de juiste stappen zetten richting zijn gestelde doel.

Herken je je in bovenstaande en wil je dit ook voor jezelf uitzoeken?
Kom dan naar onze workshop Opstellingen en Persoonlijk Proceswerk, die regelmatig in Haarlem worden gegeven of neem contact met ons op.

Bronnen:
Bert Hellinger – ‘De verborgen dynamiek van familiebanden’
Bouke de Boer – ‘Ik kan de wereld veranderen. En jij weet wie ik is…’

***

Reacties op dit artikel zijn welkom via de knop ‘Reageer op dit artikel’.

©2012 Gertrud de Witte – ESENZIA WerkGelukCoaching, alle rechten voorbehouden.

 

 

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *