Bang om de verkeerde keuze te maken?

Intuïtie. Bij mij bijna dagelijks een ‘hot’ onderwerp ;-). Want mijn cliënten kloppen over het algemeen bij me aan omdat ze nieuwe stappen willen zetten. En dan ontkomen ze meestal niet aan het maken van belangrijke keuzes. Maar hoe doe je dat, kiezen? Ik durf te wedden dat dit een van de lastigste thema’s is waar we mee te maken krijgen in ons leven en loopbaan. Zeker in deze wereld van vele prikkels en vele keuzes. We hebben geleerd om verstandige keuzes te maken; dus met ons hoofd. En mijn ervaring is dat dit vaak niet werkt.

Net als de oude inheemse bevolkingen zouden we veel meer onze intuïtie kunnen gebruiken als kompas. Een van mijn inspiratiebronnen, Marci Shimoff, vertelde laatst over de ervaring die ze had opgedaan tijdens haar verblijf bij de Achuar indianen in het Amazonegebied van Ecuador. Een van de meest belangrijke observaties die zij daar maakte was dat deze indianen vooral hun intuïtie gebruiken om door het leven te navigeren.

Afgaan op intuïtie heeft er zelfs voor gezorgd dat deze inheemse bevolkingen hebben kunnen overleven. In culturen zoals die van de Achuar indianen wordt intuïtie erkend, gerespecteerd en geëerd als een belangrijk aspect van het leven. Kinderen worden op zeer jonge leeftijd geleerd om hun innerlijke stem op te merken en hun gevoel van verbondenheid met de universele creatieve kracht te volgen. Als mensen in deze culturen ouder worden vermindert hun intuïtie niet, maar wordt het juist sterker door intensief gebruik en rituelen.

We hebben allemaal toegang tot deze universele, intelligente levenskracht. Deze is aanwezig in alles en iedereen als een innerlijk weten. En het kan worden ingezet door het gebruik van en het vertrouwen op onze intuïtie. Sommige mensen beschrijven intuïtie als een ‘onderbuikgevoel’. En hoewel we er allemaal mee geboren zijn, is het helaas in onze moderne wereld nooit aangemoedigd om onze intuïtie te ontwikkelen. In plaats daarvan halen we wijsheid uit bronnen als onze ouders, leerkrachten, geestelijken, bazen, vrienden en zelfs de media.

En zoals atrofie optreedt in een fysieke spier die niet gebruikt wordt, kan ook de spier van onze intuïtie wegkwijnen wanneer deze genegeerd wordt.

Er is nog een reden waarom mensen in onze moderne samenleving het contact met hun intuïtie verloren zijn. Het spreekt namelijk tot ons in momenten van stilte. Wanneer je teveel in de actiemodus bent, dingen allemaal snel doet en veel aan het multitasken bent, dan is er geen stilte. In feite, als je TV kijkt, eet, een gesprek voert en ook nog een berichtje verstuurt op hetzelfde moment dan is er zoveel lawaai in je hersenen dat er geen ruimte meer is voor je intuïtie. Koppel dat aan de elektromagnetische straling die non-stop door onze huizen en werkplekken raast, en onze intuïtie heeft geen schijn van kans meer.

 

intuitie

 

Mensen in het regenwoud daarentegen, zijn in contact met hun innerlijke stem, want er is zo veel
stilte.
De ‘ruis’ die ze horen zijn de geluiden van een stromende rivier, roepende dieren, zingende insecten – de geluiden van de stilte

Wat we dus hebben te doen is vertragen om meer stilte te creëren. Omdat intuïtieve boodschappen niet door een onrustige geest kan worden gehoord.

Als je een inzicht over een situatie in je leven nodig hebt, stop dan met wat je doet, haal een paar keer diep adem en vraag je intuïtie om raad. Als je een sensatie in je onderbuik krijgt, luister en handel voordat je rationele geest je allerlei redenen geeft waarom je het niet zou moeten doen. Je kunt je intuïtie herkennen (in tegenstelling tot een gedachte die gebaseerd is op angst of pijn uit het verleden), doordat het in een flits komt en informatie neutraal en zonder emoties brengt.

Het grappige is dat deze voor velen wat zweverige materie toch een harde wetenschap is. In de eerste 10 jaar van deze eeuw is er veel onderzoek naar gedaan. Daaruit kwam naar voren dat neuro-wetenschappers in de hersenen kunnen zien wat de beslissing wordt al vóórdat iemand een bewust besluit neemt!

Maar wanneer je je intuïtieve stem hoort is het misschien niet altijd lineair: meteen logisch, duidelijk en zichtbaar. Het brengt je uiteindelijk op het juiste pad, maar kan je vragen dingen te doen die lastig voor je zijn. Het kan je eerst leiden naar onbekend gebied, of zelfs vereisen dat je een sprong in het diepe waagt. Maar het leidt je altijd langs de snelste en zekerste weg naar een vrijer leven vol vervulling – een staat die Marci zo mooi ‘Living in the Miracle Zone’ noemt.

***

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *