Vuur, aarde, lucht en water: de elementen en je loopbaan

4 elementen

Als je aan het nadenken bent over de vraag: ‘wat wil ik eigenlijk met mijn leven?’ kun je op een punt komen dat je in cirkeltjes gaat ronddraaien. Je kunt dan geen afstand meer nemen tot de vraag die je bezighoudt. Op zo’n moment kan het heel zinvol zijn om jezelf als het ware ‘in kaart’ te brengen. Je kunt bijvoorbeeld een persoonlijkheidstest inzetten om meer zicht op jezelf te krijgen. Een ander mooi instrument daarvoor is de ‘elementenvierhoek’, ontwikkeld door Adriaan Hoogendijk. Een persoonlijke, subjectieve zelfinschatting.

De ‘elementenvierhoek’ is persoonlijk en gaat over jouw beleving, zelfbeeld en zelfinschatting. Het draait erom dat je inzicht krijgt in welk type mens jij bent. Dit heeft als doel verheldering, acceptatie, veiligheid en herkenning te krijgen.

Tot drie eeuwen geleden geloofden de wetenschappers dat de wereld was samengesteld uit vier elementen, de vier wortels van het universum: vuur, lucht, water en aarde. En nog steeds blijkt het denken in elementen een heel verhelderende metafoor voor verschillende levens- en loopbaanaspecten. Ieder element staat voor een van de vier clusters van gerichtheden, affiniteiten, kwaliteiten en talenten:

Vuur staat voor energie, warmte en licht. Staat ook voor drijfveren, verlangens, hartstocht, passie, vitaliteit, initiatiefkracht, fascinatie, inspiratie en intuïtie.
Lucht staat voor zuurstof en ruimte. Staat ook voor gedachten, beschouwing, analyseren, associëren, visieontwikkeling, ideeën en uitgangspunten.
Water staat voor verfrissing en stroming. Staat voor communiceren, persoonlijke uitwisseling, persoonlijke omgangsstijl, mensgerichtheid, diplomatie en tact.
Aarde staat voor stevigheid en beide benen op de grond. Staat ook voor resultaatgerichtheid, duidelijkheid, zekerheid, toegevoegde waarde, praktisch overzicht, concretisering, toepasbaarheid en regelgeving.


Breng je eigen elementenvierhoek in kaart

Je begint met het tekenen van een kruis. De vier elementen vormen de vier richtingen van het kruis. Vuur staat aan de westzijde, Lucht aan de noordzijde, Water aan de oostzijde en Aarde aan de zuidzijde.

Om je vierhoek zo passend mogelijk te tekenen is het raadzaam om onderstaande omschrijvingen van de elementen te lezen en even op je in te laten werken. Welke voel je de meeste verbinding mee? Voor jezelf kun je nu inschatten in welke mate een element bij jou vertegenwoordigd is. Als het element volgens jou sterk vertegenwoordigd is, maak je die lijn langer. Als het element zwak vertegenwoordigd is, maak je die lijn korter. Dan verbindt je de uiteinden van de punten met elkaar. Zo ontstaat een zogenaamde ‘elementenvierhoek’.

elementvierhoek

De Gevoelslijn en de Identiteitslijn
De horizontale lijn (van Vuur naar Water) is de Gevoelslijn. Het is de subjectieve, ‘warme’ en ‘zachte’ lijn. Deze lijn vormt de beweging tussen de binnenwereld en de buitenwereld. De uitdaging van deze lijn ligt erin om vanuit je eigen vuur (warmte, betrokkenheid, hartstocht) verbindingen te leggen met anderen en met hen te communiceren. Niet door aanpassing ten koste van jezelf, maar door afstemming vanuit jezelf met anderen (water).

De verticale lijn (van Lucht naar Aarde) is de Identiteitslijn. Metaforisch geformuleerd: Wie ben ik, wat zijn mijn uitgangspunten (lucht) en waartoe ben ik op aarde? Wat zijn mijn doelstellingen (aarde)? Het is de objectieve, ‘koude’ en ‘harde’ lijn. Deze lijn vormt de beweging tussen theorie (lucht) en praktijk (aarde).


Vertaling naar je loopbaan

Wat kun je hiermee in relatie tot je loopbaan en je omgeving? Wij zullen ons nooit eenduidig in slechts één type of element kunnen herkennen en het is ook niet zo dat een bepaald element in ons leven volstrekt ontbreekt. Ook zullen wij niet in alle vier de elementen evenveel excelleren. Een of twee, soms drie elementen zullen sterker domineren en een, twee of drie andere elementen blijken zwakker in ons dagelijks leven vertegenwoordigd. Door de elementenvierhoek uit te tekenen kun je al snel zien waar jouw sterke punten liggen, en waar je ontwikkelingspunten.

Wanneer je deze omschrijvingen vertaalt in loopbaantermen wordt het al herkenbaar en minder abstract:

Vuur drijfveren en passie, waar loop ik warm voor, wat vind ik nu leuk
Lucht maak je eigen verhaal, visieontwikkeling
Water communiceren van je verhaal, jezelf in de markt zetten
Aarde concretiseren van drijfveren, je verhaal realiseren

 

***

Reacties op dit artikel zijn welkom via de knop ‘Reageer op dit artikel’.

©2011 Gertrud de Witte – ESENZIA WerkGelukCoaching, alle rechten voorbehouden.

 

 

Similar Posts

2 Comments

  1. Ik wil graag weten hoe mijn elementenvierhoek eruit ziet..

    Groet,
    Kroos

  2. Hoi, lieve Gertrud!!!

    GEWELDIG!!!! Ik ben net een groot schilderij aan het maken, en daar spelen de 5 elementen een groet rol – naast mijn gehele levensfilosofie – helaas/gelukkig is deze schilderij “ein Stein des Anstosses” geworden in mijn relatie- maar misschien ook een hoeksteen… Hoe is toch weer de zeeuwse wapenspreuk: ik worstel en kom boven…..

    Susannah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *