Waar richt jij je aandacht op?

cirkel van invloed

Je kent vast wel een dergelijke situatie: je hebt afgesproken om morgen lekker een dagje naar de sauna te gaan en een half uur voordat je wilt vertrekken belt je vriendin op om je te vertellen dat ze ziek is. Ga je dan de hele dag zitten balen? Of ben je dan in staat om de knop om te zetten en je eigen plan te trekken? Een ander voorbeeld: je loopt je ontzettend op te winden over het autoalarm van de buurman die vijf keer per dag afgaat. Of je maakt je druk om het afbrokkelen van de ijsvlaktes op de Zuidpool.

Hoeveel tijd en energie spendeer jij aan zaken waar je eigenlijk weinig of geen invloed op hebt?

 

We zijn in ons leven bij een hoop zaken betrokken: je gezondheid, een vergadering met de directeur, de plannen voor het weekend van je kind, aanstootgevende koppen in de kranten, het buitenlandse beleid van de regering, de dreigende mondiale milieuramp in de 21e eeuw. Al deze zaken kunnen we opsplitsen in de volgende drie cirkels:

Cirkel van Betrokkenheid
Binnen de cirkel van Betrokkenheid vallen zaken waar wij geen of zeer weinig invloed op hebben en waarop we geen controle op hebben. Sterker nog, als we hier teveel tijd een aandacht aan besteden gaat het óns controleren! Mensen die hier hun focus hebben liggen richten zich vaak op de zwaktes van anderen, problemen in de maatschappij en omstandigheden waar ze geen invloed op en controle over hebben. De aandacht gaat uit naar een houding van verwijten, de schuld geven en het gevoel van slachtoffer zijn. Dit zorgt ervoor dat de andere twee cirkels kleiner worden.

Cirkel van Invloed
We kennen ook een andere cirkel, die doorgaans binnen de Cirkel van Betrokkenheid valt, namelijk de Cirkel van Invloed. Deze cirkel geeft het gebied van betrokkenheid aan waarbinnen wij feitelijk invloed kunnen uitoefenen. Wij hebben misschien geen invloed op het buitenlands beleid van de regering, maar we kunnen wel iets aan onze gezondheid doen. Wij kunnen misschien ook iets doen aan de weekendplannen van onze zoon of dochter of aan de aanstootgevende krantenkoppen. Er kan min of meer indirecte controle plaatsvinden, doordat we het gedrag van andere mensen kunnen beïnvloeden. De houding van mensen die zich richten op deze cirkel is al veel positiever. De aandacht is meer gericht op zichzelf, waar verandering plaats kan vinden, in plaats van zich druk te maken over omstandigheden.

Opvallend genoeg wordt onze invloedssfeer vanzelf groter als wij dit principe langdurig toepassen. We zullen steeds meer manieren ontdekken om meer mensen en omstandigheden positief te beïnvloeden.

Centrum van Aandacht
De meest effectieve wijze om onze tijd en energie te gebruiken ligt doorgaans in de binnenste cirkel: het Centrum van Aandacht. Binnen deze cirkel vallen alle dingen waar wij bij betrokken zijn en direct invloed op kunnen uitoefenen. Vaak liggen deze zaken in één lijn met onze missie en dienen zich op het juiste moment aan. Wanneer wij doelen bepalen en weten te realiseren binnen ons Centrum van Aandacht, dan maximaliseren we de toepassing van onze tijd en inspanningen.

Tijd en inspanning aan een andere cirkel besteden vermindert onze effectiviteit. Wanneer wij opereren binnen onze Cirkel van Betrokkenheid, verspillen we eigenlijk energie aan zaken waarop wij toch geen (of zeer weinig) invloed uit kunnen oefenen. Als wij opereren binnen onze Cirkel van Invloed levert dat misschien een gunstig resultaat op, maar onze inspanningen gaan mogelijk ten koste van iets beters.

Ga nu eens voor jezelf na waar jij je tijd aan besteed en schrijf deze dingen op in de bijbehorende cirkel. Kijk dan eens goed naar je antwoorden. Bij welke cirkel heb je het meest opgeschreven? Werkt dit voor je? Hoe zou je het anders willen en kunnen doen? Schrijf dit ook op en wordt je zo bewust van je energiegevers en energieverspillers.

Bron: Stephen Covey
***

Waar stop jij je tijd en energie in? Reacties op dit artikel zijn welkom via de knop ‘Reageer op dit artikel’.

©2012 Gertrud de Witte – ESENZIA WerkGelukCoaching, alle rechten voorbehouden.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *